Редколегія

Анісімова Алла Ігорівна (головний редактор), вчений-філолог, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію. Сфера наукових інтересів – термінологія, когнітивна лінгвістика, методика викладання іноземної мови, мультилінгвальна освіта.

Автор близько 200 наукових праць з актуальних проблем вербалізації та актуалізації концептів в англомовній картині світу, новітніх методик викладання англійської мови, структури та семантики термінів в різних галузях науки та інше.

Член «Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики», член міжнародної спілки вчених-англознавців (ESSE), у рамках якої брала участь у міжнародних конференціях у Польщі, Угорщині, Румунії, Германії та Австрії.


Потніцева Тетяна Миколаївна (головний редактор), вчений-филолог, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри  зарубіжної літератури Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. У 1976 р.  захистила кандидатську дисертацію, а в 1993 р. – докторську з історії англійської літератури в МДУ (м. Москва).

Автор близько 190 наукових праць з історії англійської та американської літератури. Член міжнародної спілки вчених-англознавців (ESSE), у рамках якої брала участь у міжнародних конференціях у Швеції. Польщі, Угорщині, Фінляндії.


Бєлєхова Лариса Іванівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри романо-германських мов Херсонського державного університету. В 2003 р. захистила докторську дисертацію в Київському лінгвістичному університеті. Область наукових інтересів – порівняльна стилістика англійської та російської мови, когнітивна лінгвістика.


Меньшиков Ігор Іванович з 1964 працює на філологічному факультеті ДНУ, на кафедрі російської мови (у 1997 р. перейменованій у кафедру загального та російського мовознавства.) У 1967 р. захистив в Інституті мовознавства АН СРСР кандидатську дисертацію. У 1980 р. захистив докторську дисертацію.


Воробйова Ольга Петрівна, доктор філологічних наук, професор, зав. кафедрою стилістики та англійської мови ім. О.М. Мороховського, Київського національного лінгвістичного університету. У 1993 р. захистила докторську дисертацію у Московському державному лінгвістичному університеті.


Гончаренко Елла Петрівна, вчений-філолог. У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченко. У 2001 р. захистила докторську дисертацію в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченко. Завідує кафедрою іноземних мов для гуманітарних спеціальностей Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.


Ліпіна Вікторія Іванівна, вчений-філолог. У 1975 р. захистила в Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова кандидатську дисертацію. У 1990 р. захистила докторську дисертацію також у Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова. Завідує кафедрою порівняльної філології східних та англомовних країн Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. Член міжнародних наукових організацій: ESSE, EST, LATEUM, SHAKESPEAREAN SOCIETY.


Каха Габуния, доктор філологічних наук, мовознавець, професор Тбіліського державного університету, головний радник народного захисника (омбудсмена) Грузії, експерт офісу верховного комісара ОБСЄ з мовних проблем національних меншин та навчанню грузинської, як другої мови.


Свиридова Лариса Костянтинівна, доктор філологічних наук, професор, завідуюча кафедрою теорії та методики викладання іноземних мов, MГГУ ім. М.А. Шолохова, є фахівцем в області теорії мови. В 2006 р. захистила докторську дисертацію. Особливе місце в науковому та практичному пошуку відводиться роботі над проблемами тотожності при перекладі з однієї мови на іншу і в описі і систематизації принципів мовного моделювання.


Панченко Олена Іванівна, вчений-філолог. У 1983 р. захистила кандидатську дисертацію. У 1998 р. захистила докторську дисертацію і отримала ступінь доктора філологічних наук. Працює зав. кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.


Скуратовська Людмила Іванівна, вчений-філолог. У 1968 р. захистила кандидатську дисертацію в Львівському державному університеті. У 1992 р. захистила докторську дисертацію Московському педагогічному державному університеті. Сфера її наукових інтересів – світовий романтизм і модернізм, історичний розвиток поетики і семантики літератури від античності до ХХ ст.


Приходько Анатолій Миколайович, вчений-філолог. У 1983 році захистив кандидатську дисертацію у Київському державному педагогічному інституті іноземних мов. У 2002 році захистив докторську дисертацію у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Сфера наукових інтересів – когнітивна лінгвістика, синтактика та інше. Завідує кафедрою гермнськоі філологіі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.


Тетеріна Лілія Михайлівна, вчений-філолог. У 1973 р. захистила кандидатську дисертацію в МДПІІМ ім. Моріса Тереза. Сфера наукових інтересів – поетологічні риси класичної та сучасної віршованої мови Великобританії та США. Доцент кафедри англійської філології.


Семешко Ніна Михайлівна, вчений-філолог. У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію в Московському держуніверситеті ім. М.В. Ломоносова. Сфера наукових інтересів – стилістика художнього тексту 17-20 століть. Доцент кафедри англійської філології.
Збірник зареєстровано у міжнародних наукометричних базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


Лицензия Creative Commons
English and American Studies is licensed by Creative Commons «Attribution» 4.0.