Том 1, № 12 (2015)

Англістика та Американістика

Збірник містить статті з актуальних проблем лінгвістики, методики викладання англійської
мови, перекладознавства, літературознавства.
Призначений для науковців, викладачів іноземних мов та всесвітньої літератури,
аспірантів, докторантів і студентів філологічних спеціальностей та перекладу, а також для
усіх, хто цікавиться сучасними дослідженнями у сфері англістики та американістики.

Зміст

Статьи

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ LINGUA FRANCA У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
А.І. Anisimova

Статті

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ LINGUA FRANCA У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ PDF PDF (Russian) PDF (English)
А.І. Anisimova
СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ ЯК ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ ПОЗИЦІЇ АВТОРА У МЕДИТАТИВНИХ ПРИТЧАХ ЕНТОНІ де МЕЛЛО PDF (English) PDF (Russian) PDF
Т.Е. Бублик
ФОНЕТИЧНІ ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ВИРАЗНОСТІ АНГЛОМОВНОГО ЕКСПРЕСИВНОГО ДИСКУРСУ PDF PDF (Russian) PDF (English)
N.O. Lysenko
ДО ПИТАННЯ ПРО АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ PDF PDF (Russian) PDF (English)
L.F. Ponomarova
КОНЦЕПТИ КІШКА ТА СОБАКА В АНГЛІЙСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ PDF (English) PDF PDF (Russian)
O.V. Serdyuk
ТИПИ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ PDF PDF (Russian) PDF (English)
O.I. Stankevych
КЛІШЕ В РЕСПОНСИВНИХ РЕЧЕННЯХ PDF PDF (Russian) PDF (English)
I.P. Suima
ДО ПИТАННЯ ФЕНОМЕНА ПОРІВНЯННЯ: СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКИХ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ PDF (Russian) PDF (English) PDF
A.V. Tarasova
ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО ТЕКСТУ PDF PDF (Russian) PDF (English)
K.Yu. Shevchik
ІДЕОЛОГІЇ ІНАУГУРАЦІЙНИХ ПРОМОВ ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ PDF (English) PDF (Russian) PDF
I.V. Shpak
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ НА ЗАНЯТТІ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF (English) PDF (Russian) PDF
A.G. Bilova
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ PDF PDF (Russian) PDF (English)
G. K. Volkova
НАВЧАННЯ ГОВОРІННЮ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ В УМОВАХ ДЕФІЦИТУ ЧАСУ PDF PDF (Russian) PDF (English)
L. I. Izotova
МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ PDF PDF (Russian) PDF (English)
N. A. Lytovchenko
ПРОБЛЕМА ВИБОРУ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ЧИТАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ КОМПЕТЕНЦІЇ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ ЯК ОСНОВНУ ІНОЗЕМНУ, НА ЗАНЯТТЯХ З ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ PDF PDF (Russian) PDF (English)
L. N. Lukianenko
ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ПИСЬМОВИХ ТА АУДІО/ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF PDF (Russian) PDF (English)
A. A. Muntian
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ТЕХНІЧНИХ ВНЗ PDF (Russian) PDF PDF (English)
Z. O., O. I. Osada, Matveyenko
ТВОРЧА РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ PDF (English) PDF PDF (Russian)
Yu. V. Serdechny
ВПРОВАДЖЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF PDF (Russian) PDF (English)
G. M. Shalatska
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF (English) PDF (Russian) PDF
N. P. Bidnenko
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ВЛАСНИХ ІМЕН В УКРАЇНО- ТА РОСІЙСЬКОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДІВ РОМАНУ В. ТЕККЕРЕЯ «ЯРМАРОК МАРНОСЛАВСТВА») PDF (Russian) PDF PDF (English)
O. E. Kolomoychenko
КОНОТАТИВНИЙ АСПЕКТ АНГЛІЙСЬКИХ ПРИКМЕТНИКІВ З КОНЦЕПТОМ КОЛЬОРОПОЗНАЧЕННЯ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД PDF (English) PDF (Russian) PDF
V. F. Peretokina
КРЕОЛІЗОВАНИЙ КІНОТЕКСТ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ PDF PDF (Russian) PDF (English)
E. I. Panchenko
ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ СИНОНІМІКИ У ПРАКТИЦІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ Л. УКРАЇНКИ) PDF PDF (Russian) PDF (English)
Zh. I. Timoshenko
СТИЛІСТИЧНА ПРИРОДА ПОЕТИЧНОГО ДОРОБКУ ДЖОНА ДРАЙДЕНА В ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНТЕКСТІ АНГЛІЇ XVII СТОЛІТТЯ PDF (English) PDF PDF (Russian)
I. G. Bezrodnykh
СТАНОВЛЕННЯ МЕТАФІЗИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В АНГЛІЇ: РЕЛІГІЙНО-ЕТИЧНІ МОТИВИ ЛІРИКИ ДЖОРДЖА ГЕРБЕРТА PDF (English) PDF PDF (Russian)
A. V. Bezrukov
ТВОРЧІСТЬ СТІВЕНА ЛІКОКА ЯК ПРЕДСТАВНИКА КАНАДСЬКОЇ ГУМОРИСТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ОЦІНКАХ ЛІТЕРАТУРНИХ КРИТИКІВ PDF (English) PDF PDF (Russian)
M. Yu. Volkova
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВНО-ТЕМАТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЕЗІЇ ЕНН СЕКСТОН, СИЛЬВІЇ ПЛАТ, ЕДРІЕНН РІЧ У СВІТЛІ СУЧАСНОЇ ҐЕНДЕРНОЇ ТЕОРІЇ PDF PDF (Russian) PDF (English)
S. Yu. Gonzalez-Munis
«ПОРТРЕТ МИТЦЯ НА СХИЛІ ВІКУ» Д. ХЕЛЛЕРА: ТРАНСФОРМАЦІЯ АВТОБІОГРАФІЧНОГО НАРАТИВУ В АВТОПОРТРЕТІ-ПРОВОКАЦІЇ PDF (English) PDF PDF (Russian)
Y. S. Goncharova
ВІДКРИТТЯ ЯПОНІЇЇ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ЛАФКАДІО ХЕРН – КУЛЬТУРТРЕГЕР ТА ІНТЕРПРЕТАТОР ДВОХ СВІТІВ PDF PDF (Russian) PDF (English)
G. V. Lipin
БІБЛІЙНЕ СТВОРЕННЯ СВІТУ Й ВЕЛИКИЙ ЛАНЦЮГ БУТТЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОПОЕТИКИ PDF PDF (Russian) PDF (English)
O. O. Zhykhareva
ПРОЦЕСИ МІФОЛОГІЗАЦІЇ ТА ДЕМІФІЛОГІЗАЦІЇ: ПОСТСТРУКТУРАЛІСТСЬКИЙ МІФ СМЕРТІ СУБ’ЄКТА PDF PDF (Russian) PDF (English)
V. I. Lipina
ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦІЇ ТВОРЧОСТІ В. ШЕКСПІРА В НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІЙ ДУМЦІ: КОМПАРАТИВНИЙ ВИМІР PDF (English) PDF PDF (Russian)
O. V. Minenko
ПРОБЛЕМАТИКА СУЧАСНОГО СИНО-АМЕРИКАНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОГО ДИСКУРСУ PDF (English) PDF (Russian) PDF
T. V. Naduta
ЕСТЕТИЧНІ ДОМІНАНТИ ОБРАЗУ ЯПОНІЇ У ТВОРЧОСТІ ЯПОНСЬКО- АМЕРИКАНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА ТОДДА ШІМОДА PDF PDF (Russian) PDF (English)
E. A. Prasol
ДО ПИТАННЯ ПРО РИМУВАННЯ ПОЛА МАЛДУНА PDF PDF (Russian) PDF (English)
L. M. Teterina
НОВЕ ТРАКТУВАННЯ МІФОЛОГІЧНИХ ТЕМ ПИСЬМЕННИКАМИ XX СТ. PDF PDF (Russian) PDF (English)
I. V. ShyshkinaЗбірник зареєстровано у міжнародних наукометричних базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


Лицензия Creative Commons
English and American Studies is licensed by Creative Commons «Attribution» 4.0.