Збірник містить статті, присвячені актуальним проблемам лінгвістики, методики ви-кладання англійської мови, перекладознавства, літературознавства.Призначений для науковців, викладачів іноземних мов та всесвітньої літератури, аспі-рантів, докторантів і студентів філологічних спеціальностей та перекладу, а також для всіх, хто цікавиться сучасними дослідженнями у сфері англістики та американістики.
Published: 2014-06-23