Архіви

2015

Том 1, № 12 (2015): Англістика та Американістика

Збірник містить статті з актуальних проблем лінгвістики, методики викладання англійської
мови, перекладознавства, літературознавства.
Призначений для науковців, викладачів іноземних мов та всесвітньої літератури,
аспірантів, докторантів і студентів філологічних спеціальностей та перекладу, а також для
усіх, хто цікавиться сучасними дослідженнями у сфері англістики та американістики.

2014

Том 1, № 11 (2014): Англістика та американістика

Збірник містить статті, присвячені актуальним проблемам лінгвістики, методики викладання англійської мови, перекладознавства, літературознавства.
Призначений для науковців, викладачів іноземних мов та всесвітньої літератури, аспірантів, докторантів і студентів філологічних спеціальностей та перекладу, а також для всіх, хто цікавиться сучасними дослідженнями у сфері англістики та американістики.

2013

№ 10 (2013): Англістика і американістика

Збірник містить статті, присвячені актуальним проблемам лінгвістики, методики ви-кладання англійської мови, перекладознавства, літературознавства.
Призначений для науковців, викладачів іноземних мов та всесвітньої літератури, аспі-рантів, докторантів і студентів філологічних спеціальностей та перекладу, а також для всіх,
хто цікавиться сучасними дослідженнями у сфері англістики та американістики.


1 - 3 з 3 результатів    Збірник зареєстровано у міжнародних наукометричних базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


Лицензия Creative Commons
English and American Studies is licensed by Creative Commons «Attribution» 4.0.