• Англістика та американістика
    Vol 1 No 11 (2014)
    Збірник містить статті, присвячені актуальним проблемам лінгвістики, методики викладання англійської мови, перекладознавства, літературознавства.Призначений для науковців, викладачів іноземних мов та всесвітньої літератури, аспірантів, докторантів і студентів філологічних спеціальностей та перекладу, а також для всіх, хто цікавиться сучасними дослідженнями у сфері англістики та американістики.
  • Англістика і американістика
    No 10 (2013)
    Збірник містить статті, присвячені актуальним проблемам лінгвістики, методики ви-кладання англійської мови, перекладознавства, літературознавства.Призначений для науковців, викладачів іноземних мов та всесвітньої літератури, аспі-рантів, докторантів і студентів філологічних спеціальностей та перекладу, а також для всіх, хто цікавиться сучасними дослідженнями у сфері англістики та американістики.
1 - 2 of 2 items